Co to jest zasobnik ciepła?

zbiornik​Jest to duży, izolowany zbiornik z wodą, wchodzący w skład instalacji. Pełni on rolę magazynu, w którym gromadzimy ciepło. Kiedy źródło ciepła pracuje optymalnie wytwarza ilość ciepła, którą  instalacja nie jest w stanie odebrać. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z tradycyjnym kotłem na węgiel, kominkiem, czy nowoczesnymi panelami słonecznymi sytuacja będzie podobna.  Ratujemy się przed tym obniżając temperaturę na piecu, przygaszając kominek, otwierając okno. Wszystkie te działania sprowadzają się do jednego – nasze źródło ciepła jest wykorzystywane w  sposób nieefektywny powodując dodatkowe koszty. Skraca się czas obsługi kotła, rośnie jego awaryjność, powstają szkodliwe sadze a wytworzona energia jest bezpowrotnie utracona…

Zasobnik ciepła rozwiązuje wszystkie te problemy i niedogodności. Nadmiar energii cieplnej jest magazynowany i może być wykorzystany wiele godzin później.

 

Wyobraźmy sobie kominek z płaszczem wodnym – tanie źródło ciepła. Bez zasobnika ciepła po kilku godzinach od jego załadowania i rozpalenia będziemy musieli te czynności powtórzyć lub też  skorzystać z dodatkowego źródła ciepła.
Mając zasobnik – zmagazynujemy wystarczającą ilość energii by okres między załadunkami i użyciem kominka wydłużyć nawet trzy krotnie!  Podobnie będzie z kotłami na paliwa stałe. Dodatkowo woda użytkowa, przepływająca przez wbudowaną w zasobnik wężownicę jest ogrzewana przez wodę do centralnego ogrzewania, co przyczynia  się do dodatkowych oszczędności. Do zasobnika możemy podłączyć kilka źródeł ciepła, które razem będą się uzupełniać. Panele słoneczne wstępnie podgrzeją wodę, a kocioł w krótkim czasie  niewielkim kosztem zapewni optymalną temperaturę.


Zasobnik ciepła jest proekologiczny, przyczyniając się do ograniczenia emisji spalin do atmosfery. Nieodebrany nadmiar ciepła przez instalację „nie ucieka” przez komin, a paląc w optymalnych temperaturach pracy kotła zmniejszamy zanieczyszczenie komina sadzą i wydłużamy czas jego pracy. Zasobnik ciepła powinien być zastosowany w większości instalacji domowych. Oszczędności, które dzięki niemu można uzyskać sięgają nawet 30% kosztów ogrzewania rocznie. Przy niewielkim koszcie zasobnika oznacza to, iż zwraca się on w ciągu dwóch, trzech lat.